EN

POZNAJ NASZE CELE ESG

Zrównoważony rozwój biznesu

Raport roczny 7R | 2021

PL

PL

EN

Przycisk

Polityka ESG jest zintegrowana z modelem biznesowym 7R i będzie obowiązywać w latach 2022–2025.

Polityka ESG jest zintegrowana
z modelem biznesowym 7R i będzie obowiązywać w latach 2022-2025.


Budujemy nasz biznes z troską o planetę i społeczności lokalne,
a także w zgodzie z najwyższymi standardami ładu korporacyjnego. Zrównoważony biznes to fundament naszej działalności i główny priorytet w strategii podnoszenia wartości 7R. Aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby interesariuszy – inwestorów, najemców, społeczności i pracowników, oraz utrzymać stabilną pozycję
na rynku, opracowaliśmy szereg polityk ESG i konsekwentnie wdrażamy je w ramach przyjętego modelu biznesowego

Tomasz Lubowiecki

Założyciel i Prezes 7R

Budujemy nasz biznes z troską o planetę
i społeczności lokalne, a także w zgodzie
z najwyższymi standardami ładu korporacyjnego. Zrównoważony biznes to fundament naszej działalności i główny priorytet w strategii podnoszenia wartości 7R. Aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby interesariuszy – inwestorów, najemców, społeczności
i pracowników, oraz utrzymać stabilną pozycję
na rynku, opracowaliśmy szereg polityk ESG
i konsekwentnie wdrażamy je w ramach przyjętego modelu biznesowego.

Poznaj nasze filary strategiczne

#lead low-carbon
transformation

#grow as individuals
and communities

#be reliable
business partner

Każdy magazyn 7R będzie wspierał naszych klientów w budowaniu neutralności klimatycznej.

Będziemy rozwijać się wspólnie z naszymi pracownikami oraz społecznościami lokalnymi, których jesteśmy aktywnym uczestnikiem.

Będziemy działać w oparciu o jasne ramy
w samej organizacji, jak i w relacjach
z otoczeniem biznesowym.

Wspierane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

#lead low-carbon transformation

Wspierane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

#grow as individuals
and communities

Wspierane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

#be reliable business partner

Wspierane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Odkryj zrównoważony rozwój biznesu według 7R


Dobra praktyka

#lead low-carbon transformation

Analizy, jakie przeprowadziliśmy w 7R dla obiektu magazynowego o powierzchni 20 000 mkw., pokazują,
że przy zastosowaniu paneli fotowoltaicznych, zwiększonej izolacyjności ścian i dachu, oświetlenia LED oraz systemu zarządzania zużyciem energii, pobór energii w budynku spada nawet o połowę. Dodatkowo takie rozwiązania jak m.in.: ładowarki do aut elektrycznych, nasadzenia roślinności, łąki kwietne czy zielone dachy pozwalają na redukcję emisji dwutlenku węgla o około 381 ton rocznie.

Analizy, jakie przeprowadziliśmy w 7R dla obiektu magazynowego o powierzchni 20 000 mkw., pokazują, że przy zastosowaniu paneli fotowoltaicznych, zwiększonej izolacyjności ścian
i dachu, oświetlenia LED oraz systemu zarządzania zużyciem energii, pobór energii w budynku spada nawet o połowę. Dodatkowo takie rozwiązania
jak m.in. ładowarki do aut elektrycznych, nasadzenia roślinności, łąki kwietne czy zielone dachy pozwalają na redukcję emisji dwutlenku węgla o około
381 ton rocznie.

2


Dobra praktyka

#grow as individuals and communities

Zmieniliśmy nasze podejście do przyznawania świadczeń pracowniczych. Każdy z pracowników sam decyduje,
z jakich dodatków korzysta w ramach przyznanej miesięcznej puli.
Nawiązaliśmy współpracę z Platformą Worksmile. W ciągu roku pracownicy mogą wykorzystywać środki na bieżąco lub gromadzić je na zakup bardziej wartościowych świadczeń.

#grow as individuals
and communities

W 2021 roku przyjęliśmy Kodeks Dobrych Praktyk, definiujący kluczowe wartości biznesowe oraz zasady prowadzenia działalności w naszej grupie. Zapisy Kodeksu obowiązują wszystkich pracowników, Zarząd i Radę Nadzorczą.

Dobra praktyka

#be reliable business partner

W 2021 roku przyjęliśmy Kodeks Dobrych Praktyk, definiujący kluczowe wartości biznesowe oraz zasady prowadzenia działalności w naszej grupie. Zapisy Kodeksu obowiązują wszystkich pracowników, Zarząd i Radę Nadzorczą.

#be reliable business partner

W 2021 roku przyjęliśmy Kodeks Dobrych Praktyk, definiujący kluczowe wartości biznesowe oraz zasady prowadzenia działalności w naszej grupie. Zapisy Kodeksu obowiązują wszystkich pracowników, Zarząd i Radę Nadzorczą.

Prześledź naszą drogę ESG i poznaj wszystkie nasze dobre praktyki

Prześledź naszą drogę ESG
i poznaj wszystkie
nasze dobre praktyki

POBIERZ RAPORT

Zrównoważony rozwój biznesu

Raport roczny 7R | 2021

Copyright © 2022 7R SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności | Wykorzystanie plików cookie

Obserwuj nas na:

Przy opracowaniu raportu 7R współpracowało z firmą Deloitte. Deloitte uczestniczył w procesie przygotowywania raportu ESG w charakterze doradcy (w zakresie wdrażania globalnych standardów GRI).